content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם מותר לי לטבול (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אני צריכה לבצע בדיקת היסטאוסקופיה אבחנתית ולא ניתוחית באותו יום של הטבילה , האם אוכל לטבול ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

ראשית בצעי בדיקה בעד רק לפני הבדיקה ולא לאחריה.
יש רופאים הממליצים לדחות את הטבילה ב 48 שעות.
עליך לשאול את הרופא המטפל האם יש הגבלה בעניין הטבילה או יחסי אשות ולכמה זמן לאחר הבדיקה. ניתן לבחון את האפשרות לטבול קודם לפעולה הרפואית ( סמוך לשקיעה), במידה ולוח הזמנים מאפשר זאת.
לאחר הבדיקה הקפידי שלא להביט על נייר הטואלט ולכי עם תחתון צבעוני ( ספרדיות) או תחתונית ( אשכנזיות).
בקשי מהבלנית ( והסבירי גם לרופא) לטבול במים שהוחלפו אותו יום, להיות ראשונה בטרם הוכנס כלור למים. ברכי בחוץ וטבלי פעם אחת בלבד. בהצלחה.