content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

גלולות ופרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

תודה רבה על התשובות שלכם פה באתר, זו ממש עבודת קודש ועזרה גדולה! החודש היו אמורים להיות לנו זמני פרישה כרגיל אך החודש חידשנו את נטילת הגלולות . האם אנחנו עדיין צריכים לפרוש במועדים אלה או שזמני הפרישה מבוטלים (עד שנעצור את הגלולות בע"ה כמובן)? האם יש זמני פרישה מסוימים עם גלולות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

את זמני הפרישה את נוהגת כמתוכנן.
בזמן נטילת הגלולות, יש לעקוב כמה זמן לאחר הפסקתן את  מקבלת מחזור.
לאחר 3 מחזורי פרישה ניתן לקבוע קביעות לזמן זה ולפרוש בהתאם.