content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה. אני לומדת בכיתת נשים מדריכות כלה. נחלקות הדעות בשאלת זמן הפסק טהרה מלכתחילה , בדיעבד ובהידור. אשמח לתשובתך.במייל המצורף.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לדעת מרן הרב עובדיה יוסף, שליט"א, יכולות נשים לעשות הפסק טהרה, מיד בתום המחזור , בתנאי שספירת הנקיים יתחילו  החל מהיום החמישי לתשמיש ( ולא לראיה).
נשים ספרדיות  יכולות להקל ולהתחיל לספור החל מהיום הרביעי לתחילת המחזור, מדין החשש של פולטת שכבת זרע.
נשים אשכנזיות יכולות לעשות הפסק טהרה החל מהיום החמישי לתחילת המחזור ( בגלל חומרת 'תרומת הדשן' – החושש שמא שימשו בין השמשות).
בדיעבד אם אשה עושה הפסק קודם לכן – ההפסק תופס. עליה להתנות בליבה שאם יצא לה תעשה שוב הפסק סמוך לשקיעה ו/ או סמוך ליום בו אמורה היתה לעשות הפסק מלכתחילה.
בכל מקרה 7 הנקיים יתחילו במועד בו היו צריכים להיות ( גם אם הם לא סמוכים להפסק).