content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חיוב להיתפשט לפני הבלנית (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום!אני בלנית בחו"ל .בלנית אחת אמרה לי שחייבים להיתפשט שבלנית תבדוק את כל הגוף.אבל אם בלנית נכנסת לחדר ואישה עטופה במגבת לא אומרים לה דבר כי אולי פעם הבא תתביש ולא תגיע.(מדובר על ציבור מתחילים)למדתי שאישה צריכה ליבדוק את עצמה ובמקומות שהיא לא רואה למשמש בידים ואם רצונה בכך לבקש מבלנית שתיבדוק.מה נכון?גם בשביל אישה חרדית.תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

את צודקת בהחלט.
את הפאן ההלכתי  את תפקיד הבלנית יכולה לעשות כל נערה  מעל גיל 12.
תפקיד הבלנית לודא שהטובלת נמצאת כולה במים  – שאין שערותיה צפות מעל פני המים ושגופה אינו מתחכך בדפנות המקוה.
שאר תפקידי הבלניות אומצו על ידן עם השנים ומשתנים מבלנית לבלנית ומעת לעת. הללו תלויים באופיה, אופי הקהילה בה היא חיה וכו'.
יש חשיבות יתרה להבנה כי האחריות להכנות ולטבילה היא של הטובלת עצמה ולא של הבלנית.
הבלנית יכולה לסייע, להדריך,  לעזור במציאת פתרונות הלכתיים וטכניים שעולים , מתוך הידע שלה ומתוך קשריה עם הפוסקים השונים, בודקת טהרה וכו'.
אך בל נטעה, שליחותה של הבלנית  חשובה לאין ערוך מתפקידה ה'רשמי'.
התנהגותה של הבלנית  תקבע האם טבילת האשה הבאה בשערי המקוה, תהיה הראשונה או האחרונה…
האוירה  שהבלנית יוצרת במקוה,  הסברת הפנים שלה, חיוכה,  נועם דבריה וכו' יהפכו את הטבילה  לחוויה רוחנית נפלאה או יגרמו  חלילה לחוויה משפילה ומבזה.
על הבלנית להיות קשובה לצרכי הטובלת, להבינה,  לשאול אותה מהם צרכיה, האם היא זקוקה לעזרתה וכו'.
יש להקפיד על צינעת הנשים ולאפשר להם שלא להחשף במידה ואינן מעוניינות בכך. ניתן לאפשר להן לרדת ולעלות מהמקוה – בפרטיות ורק להשגיח בזמן הטבילה עצמה.
( כאמור 'עיון' לאחר החפיפה הוא באחריות הטובלת ורק אם היא מעוניינת את יכולה לסיע לה).
בדרך זו , הטובלות בחברתך יחושו פתיחות  והבנה , אוזן קשבת ושיתוף.
לפי ניסוח שאלתך – אין לי ספק שכל אלה יהיו נר לרגליך ותוסיפי שמחה , טהרה וקדושה בקרב משפחות ישראל.