content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בעת טיול בחו"ל (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום הרב, אנחנו נמצאים בטיול ממושך בחו"ל ולמרות שתכננו להיות בתאריך הטבילה במקום שקיים בו בית חב"ד מתוך הנחה שתהיה משפחה שנוכל להיעזר בה בעניין, גילינו שאת המקום מאיישים בצורה חד פעמים שני רווקים... מאחר שהמקום לא מרכזי, ישנם באזור מפלים אך במרחק של כחצי שעת נסיעה, כמו כן, מהשליחים הבנו שיש מקווה בבית חב"ד עצמו. שאלותנו הם: 1. האם האפשרות לבקש מהרווקים לא להיות בשעת הטבילה רלוונטית? 2. האם יש 'להסתכן' וללכת למפלים בלילה בכל מקרה? 3. האם יש אפשרות לטבול במהלך היום שלמחרת 7 הנקיים באזור מוצנע על מנת להימנע מהחשש של הלילה. תודה רבה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

המקום המועדף הוא במקוה של בית חב"ד ולא להסתכן חלילה. בררו שהמקוה מתאים גם לטבילת נשים.
נסו בדרכים עקיפות לאפשר לכם לטבול בצניעות.
בעקרון אם אין אשה יהודיה בסביבה. שהאשה תכנס קודם בצניעות , תטבול פעם אחת ואז תקרא לבעל שישגיח בטבילה השניה שהשיער אינו צף על פני המים ושאין חיכוך עם הדפנות.
במידה והדבר אינו מתאפשר ויש סכנה בטבילה הלילית דחו את הטבילה למחרת בשעות היום עדיף בסמוך ככל שניתן לשקיעה.