content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שרשור (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב. יש לי שרשור הריון מלווה בדם בהיר יותר מגריס ורב אמר לי שלא צריך לטבול שואלת שוב שלא לבוא על עברה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

לא מבינה בדיוק את שאלתך… מבינה מתוך דבריך שיש השתרשות של הריון שגרמה לכתם כלשהו?! אם הרב ששאלת פסק שהכתם אינו אוסר ולא צריך לטבול, יש לנהוג כפי הוראתו.
המשך הריון קל בריא ושלם.