content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שעת טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

מאיזה שעה מותר לטבול היום?

תשובה מאת

הטבילה במקווה היא לאחר צאת הכוכבים – 20 דקות לאחר השקיעה. ראי לוח בעמוד הראשי של האתר.