content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וערב טוב, שכחתי לעשות בדיקות ביום הראשון לשבעה נקיים (ההפסק היה ביום רביעי) מה עלי לעשות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אשה שעשתה הפסק ושכחה לעשות בדיקה ביום הראשון:
אם עשתה מוך דחוק עד אחרי צאת הכוכבים המוך בדיעבד יחשב בדיקה של היום הראשון.
אם לא עשתה כן, ההפסק יחשב אבל 7 הנקיים יתחילו להיספר מהבדיקה הבאה. כך לדוגמה אם עשתה הפסק ברביעי, חמישי לא בדקה ובששי נזכרה ובדקה הטבילה תתקיים ביום חמישי בלילה ובלבד שהיו לכל הפחות בדיקה ביום הראשון לנקיים ובדיקה ביום האחרון – יום הטבילה.