content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שאלה על טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לטבול עם תפרים ביד (לא נמסים) שאמורים להיות מוצאים כשבוע לאחר הטבילה...? כמו כן, שאלה אחרת שמנצלת את ההזדמנות לשאול :) האם קיבוע בשיניים (אורטודנטי) מהווה חציצה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

חוטי תפרים נחשבים מיעוט שאין עליהם הקפדה ואף יש הקפדה הפוכה כי לאשה יש צורך רפואי בכך, אם כי זמני.
כשהוצאת התפרים היא עניין של ימים ספורים בלבד מוטב לדחות את הטבילה או לברר אפשרות הוצאה מוקדמת ביום – יומיים של התפרים ( באישור רפואי בלבד, אם החתך התאחה במלואו). אם מדובר בזמן ממושך יותר, או כשקשה לבני הזוג להמתין, קוטמים את שאריות החוטים כך שלא יבלטו מאד, מנקים בעדינות שאריות דם קרוש וליכלוך וטובלים.

קיבוע קבוע בשיניים גם כן אינו נחשב חוצץ כיון שהוא מיעוט ועם הקפדה הפוכה ובפרט שנמצא בבית סתרים, שמים רק 'אמורים' לבוא שם. ולכן אין בעיה בטבילה כשלאשה קיבוע שיניים קבוע.