content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שאלה בענייני כתמים והרחקות (טהרת המשפחה)

שאלה

יומיים שלושה לפני הוסת יש לי כתמים חומים הנוטים לצבע מוקה/קפה/צבע ערמוני כזה. אני מבינה שאלה לא כתמים שמטמאים אך השאלה היא: האם נוהגים כבר בהרחקות או עדיין לא כמו למשל שינה ביחד מותרת אך יחסי אישות לא? אשמח להבהרה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

כתמים כאמור אינם אוסרים ואין צורך לפרוש זה מזה אלא במועדי הפרישה או כשהווסת כבר ממש מופיעה. עם זאת יחסי אישות שגורמים לשיא עונג נשי באים לידי ביטוי בדרך כלל גם בהתכווצויות רחמיות שעלולות לזרז את הווסת ומכך כדאי להמע.