content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

קביעת ימי הפרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

באם לא זוכרים תאריך של ראיה לפני כמה חודשים וזה יכול להשליך על וסת הפלגה מה עושים?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

שומרים רק  את הימים שזוכרים וסת החודש ובעיקר עונה בינונית