content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

צבע (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לצבוע גבות וריסים יום לפני הטבילה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

ניתן לצבוע גבות וריסים יום לפני הטבילה. הצבע בהם נחשב חסר ממשות ולא מהווה חציצה.