content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי להתחיל לחשוש ??? (טהרת המשפחה)

שאלה

יש לי כתמים בתחילת מחזור בעקבות התקן שיש לי, זאת אומרת לא ממש במחזור, כתמים חומים, אדומים כאלה לא ברור, מיד אחרי יומים, שלוש מתחיל לי ממשש מחזור חזק השאלה ממתי אני מתחילה לחשוש לחודש הבא? מהראיה הראשונה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אנו מחשבים את ימי הפרישה לפי חישוב הווסת מיום הזרימה ממש ולא מהכתמים.