content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם בנטילת הידיים שלפני הטבילה במקווה צריך לברך על נטילת הידיים או רק לברך על הטבילה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אין לברך 'על נטילת ידיים'. אם קודם לכן היית בשירותים נברכת כרגיל 'אשר יצר', לאחר מכן, מברכת רק 'על הטבילה'.