content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

מה הדין באם האשה נכנסה להריון, ולא הלכה לפני למקווה, האם צריכה ללכת בחודש הראשון להריון?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

ראשית מזל טוב
בלי קשר להריון, כל עוד אשה לא טבלה לאחר ווסת אחרונה, הרי היא בנידתה עד שתעשה הפסק טהרה, תספור 7 נקיים ותטבול.
הריון קל בריא ושלם.