content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה גברים (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לדעת מדוע המקווה סגור בערבים? זו התשובה שנתנה לי הבלנית.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

פעמים רבות בישובים רבים, נבנו מבחינה פרקטית מקוואות הגברים בסמוך למקוואות הנשים. טבילת נשים היא חובה הלכתית הנוהגת רק בלילה. לעומת זאת טבילת גברים אינה חיוב הלכתי והיא מנהג. אשר על כן טבילת נשים קודמת הלכתית. כדי לשמור על פרטיות הטובלות וצניעותן סוגרים את מקוואות גברים הסמוכים למקוואות נשים. במקומות שזה לא כך ניתן לברר במועצ הדתית למה המקווה גור לעיתם בגלל קושי בתחזוק וכח אדם.