content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

לשמור נידה ללא טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

מה בעצם פירוש הדבר של זוג ששומר נידה כמו שצריך אבל האישה לא הולכת למקווה בסוף 7 הנקיים

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

בפשטות אם האשה לא טובלת משמע שאין כאן שום שמירת טהרה  אלא שלא מקיימים יחסים בזמן ווסת ואולי לאחריה. כל עוד האשה לא טבלה היא בחזקת נידה והם עוברים על אסור דאוריתא.