content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

לטבול במקווה עם עגילים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום אני צריכה לטבול במקווה ויש לי עגילים שאהם עליי כול הזמן לא מורידה ולא מחליפה אותם האם אפשר לקבל אישור לטבול עם העגילים שיש לי ??

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

בעיקרון ומלכתחילה יש להסיר כל חציצה כולל עגילים ותכשיטים. אם יש קושי מיוחד להסירם והם בקביעות עליך ניתן להקל. כשאת טובלת הרטיבי אותם מעט במי המקוה וסובבי כל שהמים יגיעו לכל מקום בזמן הטבילה ויתחברו לרטיבות שעל העגיל.