content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כניסה לבית קברות (הריון, לידה והנקה)

שאלה

האם מותר להיכנס לבית קברות בזמן הריון חודש 1?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

יש מנהגים בדבר ואכן שלא לצורך גדול כגון חלילה הלוויה של בן משפחה דרגה ראשונה נוהגים שלא להכנס לבית הקברות בזמן הריון