content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לאישה במחזור להיות בבית כנסת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אין שום מניעה לאשה בזמן וסת או כשהיא נידה לבוא לבית הכנסת