content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

מיום ה בתשרי כתמים שלא מטמאים בליל ח בתשרי היינו ביחד יום ט בתשרי כתם וב י בתשרי דימום היום יום שישי . האם יהיה ניתן לעשות היום הפסק טהרה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

השאלה אינה ברורה דיה. את ההפסק ניתן לעשות החל מהיום החמישי בו ראיתם את הדימום שנאסרתם בעקבותיו. אם זה היה ביום יום רביעי י תשרי ( יו"כ) את ההפסק ניתן לעשות הכי מוקדם ביום ראשון יד תשרי ואז הטבילה בראשון כא תשרי ( אור ליב) . לפי מנהג חלק מעדות ספרד ניתן לעשות את ההפסק כבר ביום הרביעי (שבת,  יג תשרי) ובתנאי שהדימום פסק.