content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

נאם מותר לעשות בשבוע זה הכנות כמו לגזוז ציפורנים לגלח לך לקראת טבילה ביום שישי של תשעת הימים

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

מותר לעשות את כל ההכנות לקראת טבילה בתשעת הימים