content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת האשה במקווה באאיחור (טהרת המשפחה)

שאלה

אשתי היתה צריכה לטבול ביום שלישי בלילה {ליל רביעי ) לאחר בדיקת שבעה נקיים כנדרש לפי ההלכה , אך עקב מחלוקת שהיתה בין אשתי ולי לא הלכה לטבול וגם לא בדקה את עצמה מאז כלל , היום יום ראשון ו אלול התשפ"א מעוניית לטבול האם אפשרי לפי ההלכה למרות שלא עשתה שום בדיקות לאחר 7 נקיים ולמרות שעברו מאז 5 ימים

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

זוגות רבים חווים מתיחויות ומחלוקות ודווקא סמוך לליל טבילה. פעמים על רקע לחץ הזמן וההתארגנויות, פערים בציפיות, תחושת התרחקות או עצבנות בשל כך וכיוצ"ב.
אשה שסיימה את 7 הנקיים לא צריכה להמשיך בבדיקות עד לטבילה ויכולה לטבול. אבל יש לדון בכובד ראש האם מבחינתה היתה זו השהיה בלבד ודחיית הטבילה או הסחת דעת של ממש וביטול רצונה לטבול כלל, כגון אם חשבה אותו זמן שרוצה להתגרש ולא רוצה ללכת לטבול כלל, שכן אז צריכה לספור מחדש את הנקיים. במצב כזה יש להתייעץ באופן ישיר עם מורה הלכה. בנוסף, ממליצה מאד לפנות ליועץ זוגי כדי שיתן לכם כלים להתמודד עם מתיחויות וקצרים בתקשורת שימנעו מצב דומה בהמשך.