content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם טבילת גבר (בדרך כלל ביום שישי לפני שבת) בברכה (כגון ברכה עירונית)כשרה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

גברים לא מחוייבית הלכתית בטבילה כלל ואלו הם מנהגים טובים. למי בריכת שחיה אין כל חשיבות וסגולה וכמוהם כמי אמבטיה. גבר שמעוניין לטבול במקום הראוי לכך עושה כן במקוואות גברים, מעיינות או בים.