content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

אם הטבילה שלי יוצאת ביום שיש לי אירוע שמחה של קרוב משפחה ואיני יכולה לטבול בשעת הטבילה הרצויה מה עליי לעשות?

תשובה מאת

במצבים מיוחדים ובאישור סמכות רבנית ובתאום עם בלנית במקום, ניתן להקדים את הטבילה סמוך ככל הניתן לפני שבת כך שתוכלי להספיק להגיע למקום השמחה. במצב זה אין להתראות עם הבעל בכלל ולכל הפחות ביחידות, עד החשיכה. לחלופין אפשר לתאם עם בלנית במקום טבילה בשעת לילה מאוחרת או לדחות את הטבילה למוצ"ש.