content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני בת 55 לפני כשנה נפסק לי המחזור. לפני כמה חודשים היה לי כתם עקב מאמץ בשרותים. שאלתי רב והוא אמר שאני טהורה. מכיוון שאני כבר לא הולכת למקווה מרגישה שאולי אני טמאה והייתי צריכה ללכת למקווה אחרי הכתם. האם אני יכולה לעשות הפסק טהרה לשמור 7 נקיים ולטבול עם ברכה. כדי להיות בטוחה שבשארית חיי אהיה בטוח טהורה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

על מנת שכתם יאסור הוא צריך לעמוד בכללים הלכתיים מוגדרים. בוודאי הרב התייחס לכל הפרמטרים כשהתיר את הכתם.
אם עדיין את לא חשה בנח את יכולה ללכת ולטבול 'טבילה רוחנית', לעשות מעין טקס  פרידה , אך לא לברך על הטבילה.