content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאישה רווקה כשאין מחזור כלל (טהרת המשפחה)

שאלה

האם עליה לטבול כשאיננה נשואה ואין סימן למחזור כלל?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

נשים רווקות אינן נוהגות לטבול במקווה. כיום הטבילות מבחינה הלכתית מיועדות לטהרת נשים נשואות והתרתן לבעליהן. עם זאת יש טבילות נוספות כגון לעליה להר הבית או מנהגים שונים כגון טבילה בערב יו"כ או חלילה לאחר אבלות בחלק מהעדות.