content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה והתייחדות אך עם ספק לגבי הנקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה, הייתי עם הפסק טהרה ביום השישי ולאחר מכן ספרתי 7 נקיים למרות הספירה את היום הראשון פספסתי מתוך לחץ וארגוני החג. בעלי חזר לזמן מצומצם מהמילואים וביקש שאטבול בזמן. הייתי עם חששות ובדקתי גם בפורום ייעוץ בנושא שאישר לי שאני יכולה לטבול. למרות זאת אני חושבת שאולי זאת היתה טעות וכועסת על עצמי שלא ספרתי 7 נקיים כפי שצריך. אני יודעת שביום הראשון הייתי נקייה וראיתי במגבון אך הוא היה לח אבל לא ממש עשיתי בדיקה תקינה עם הבד וכו' ואני מצטערת על כך ראיתי שכתוב שהיום הראשון חשוב מאוד. אני ובעלי התייחדנו ועכשיו אני חושבת שאולי חטאתי והטבילה לא תפסה ואני ועצובה מאוד. בימים האחרים בדקתי. (ביום השביעי בדקתי פעמיים). מה לעשות? האם הטבילה תפסה או שלא ואיך אפשר לכפר במידה ולא האם עלי לטבול שוב?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

שלום וברכה!
א. אכן ניכרת מתוך דברייך חרטה גדולה, וכולי תקוה שבעזרת השם מכאן ולהבא תקבלי עלייך לעשות הכל כדי שלא לשכוח את הבדיקות בכל שבעת הימים הנקיים. ולמי שקיבלה היתר- הרי לכל הפחות חובתה לבצע את 3 הבדיקות המעכבות את הטבילה שהן 1) הפסק טהרה, 2) בדיקת היום הראשון לנקיים, 3) ובדיקת היום השביעי.
ב. כדאי לדעת שגם בימים לחוצים ביותר שומה עלינו לתזכר את עצמנו בכל דרך אם על ידי שעון מעורר, תזכורת כתובה, בן הזוג, או הנחת הבדים במקום בולט לעין. כמו כן חשוב ביותר! בעיקר בימים לחוצים שכאלו, לבצע את הבדיקה מיד בבוקר. ואין צורך ולא כדאי להמתין ולהתעכב.
ג. עוד נקודה שכדאי לזכור כשיש שאלה לשאול במקומות המוסמכים כמו אתר מקוה נט הנפלא. או לשאול ישירות רב או יועצת הלכה מוסמכת, ולא להסתפק ב'פסקי' הפורומים למיניהם. כי הרבה תקלות נוצרו מכך.
ד. זאת ועוד, גם כשהבעל היקר במילואים ישמרהו השם יחד עם כל חיילינו, וכל בית ישראל, המלצתי לבצע בכל מקרה את הבדיקות כרגיל, ואפילו יש מקרים שאפשר ורצוי גם ללכת לטבול בזמן. פעמים רבות נשאלתי על מקרים שהוא הפתיע ושב, ומה טוב וכמה חשוב להיות מוכנה לשמחת לבב שניכם. וטוב לשאול שאלת חכם.
ה. במקרה שלך, הגם שמדובר בבדיקה חשובה ומעכבת, עם זאת כיון שכבר טבלת וכבר התיחדתם, סומכים בדיעבד על השיטה הדחויה מההלכה(!) שהפסק ובדיקה ביום השביעי תופסים, ואת הרי בדקת בכל שאר הימים, אפילו שאינם תחליף לבדיקת היום הראשון שהיא מעכבת בעיקרון. בצירוף הענין שבדקת בדיקה שטחית, שאמנם אינה בדיקה הלכתית ראויה כלל, עם המגבון. ובצירוף שיקולים נוספים שאכמ"ל. לכן במקרה דנן אינך מחוייבת לשוב ולספור ולטבול.
ו. להבא, בתור תשובת המשקל השתדלי והקפידי כאמור על הבדיקות ביתר שאת, הקפידי לשאול במקרה הצורך גורמים מוסמכים, והשתדלי לזכות נשים נוספות במצוה יקרה זו ובזה יתוקן ויכופר בעזרת השם. והבאה להיטהר מסייעים בידה!
המשיב: הרב ראובן זכאים, רב מוסמך, מדריך חתנים ויועץ זוגי(c)