content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה המקווה בזמן ההריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום רב, האם קיימת אפשרות לטבול המקווה בזמן הריון? הכוונה היא לכל חודש בזמן ההריון. תודה חתימה טובה ושנה טובה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

מבחינה הלכתית אשה הרה לא טובלת.
אם היא מעוניינת לטבול טבילה 'רוחנית' בלי ברכה, אין מניעה מכך.
יחד עם זאת לאשה בהריון בפרט בתקופת קורונה לא מומלץ לחשוף את עצמה לדברים שאינם נצרכים.