content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה (מנהגי כלות)

שאלה

מה עושה כלה שלוקחת גלולות אשר לא מקבלים איתן וסת חודשית ( גלולות דיאמילה בשל חשש לקרישיות יתר בדם ). האם יש בעיה בטבילה במקווה לפני החתונה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אין שום בעיה. עושים הפסק טהרה, סופרים 7 נקיים וטובלים. לאחר החתונה סופרת וטובלת לפי דיני 'דם בתולין' ולאחר מכן כל עוד לא מקבלת ווסתות נמצאת בטהרה ולא צריכה הרחקות, ספירה וטבילה.