content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בליל שבת בתוך שבעה (טהרת המשפחה)

שאלה

היות ואין אבלות נוהגת בשבת אישה שליל טבילתה בליל שבת האם טובלת

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

ראשית, משתתפים בצערכם.
מדובר באבלות שבצנעה והיא כן נוהגת בשבת. אגב יש עוד דברים שעדיין אסורים בשבת כמו החלפת בגדים פנימיים ( למעט במיקרים מיוחדים) ורחיצת כל הגוף. שוב כל מה שהתירו דווקא דברים בפרהסיא, כי אין אבלות בפרהסיא בשבת.