content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביז בתמוז נדחה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לטבול במוצאי שבת של יז בתמוז ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אין שום מניעה בטבילה ותשמיש בליל יז בתמוז. הלילות היחידים בהם התשמיש אסור ולא טובלים זה רק בליל ט באב ובליל כיפור.