content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בחודש תשיעי (הריון, לידה והנקה)

שאלה

תמיד אני נוהגת לטבול 7 פעמים, האם בטבילה בחודש תשיעי גם טובלים 7 פעמים או פעם אחת?

תשובה מאת

טבילה בחודש תשיעי היא לא טבילה הלכתית אלא טבילת סגולה טובה, ככל סגולה אחרת של מתן צדקה, פתיחת ארון הקודש בבית הכנסת ע"י הבעל וכו. לא נוהגים בה כלל הלכות הטבילה הנהוגות כגון הקפדה על חציצות, מספר הטבילות או ברכה.
יש לוודא שאין חלילה סיכון להריון כגון פתיחה של צוואר הרחם וכו'.
לידה קלה בריאה ושלמה.