content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בבידוד (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אני אשתי ובתי נמצאים בבידוד עקב כך שבתי חלתה בקורונה אשתי אמורה לטבול מחר אבל אנו נדרשים להיות בבידוד עד יום שלישי הבא. האם ישנו פתרון אחר פרט לטבילה במקווה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

בני זוג שנמצאים בבידוד צריכים להשאר בבידוד עד שיסתיים ולהתחזק בכך שמתמסרים לערבות ההדדית ו'לא תעמוד על דם רעך'. אל להם להפר את הבידוד. הרבה בריאות.