content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חולון (טהרת המשפחה)

שאלה

הפרשה ורודה בניגוב שתן לאחר שבעה נקיים צריכה לתבול היום

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

ראיה על נייר טואלט פעמים רבות ניתן להתיר אך יש להתייחס לפרמטרים שלא הוזכרו בשאלה.  כגון: האם ומתי בוצעה בדיקה בעד ומה היה עליה? האם היתה הרגשה כלשהי? מה צבע הנייר? סמיכות למתן שתן? עדה? תכיפות או דחיפות במן שתן?  וכו. המנעי מלהסתכל על נייר טואלט לאחר הקינוח.