content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

רק במוצש הייתי נקייה והתחלתי לספור שבעה נקיים. מתי עלי לטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אם הבדיקה היתה בשבת לפני השקיעה – הטבילה במוצ"ש כעבור שבוע.
אם הבדיקה היתה לאחר השקיעה, היא נחשבת כבר על יום ראשון והטבילה תהיה יום ראשון כעבור שבוע.