content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן ביצוע הבדיקה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשתי בדיקה ראשונה ביום רביעי והייתי נקייה, לאחר מכן ביום חמישי נזכרתי רק בשבע וחצי בערב ועשיתי במהירות היה מעט אור בחוץ לא היה חושך מוחלט מה עלי לעשות? זה בסדר או שבגלל שכביכול זה אחרי זמן השקיעה זה לא תקין מתי אני יכולה לטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

בדיקת ההפסק נחשבת בזמנה בעוד תחילת ספירת הנקיים נדחית . אם התחלת אותה ביום ששי הטבילה נדחית ליום חמישי.