content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אתמול היה היום החמישי לנידה והבדיקה יצאה לא טובה. היום עשיתי בדיקה לפני שקיעה יצא כתם אדמדם מרוח עשיתי שוב לאחר מספר דקות לפני שקיעה ויצא נקי גם בדיקה נוספת יצאה נקייה . האם זה בסדר או שלא יכולה להתחיל לספור נקיים?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אם היתה בדיקה ללא הפרשה דמית  או גוונים שאוסרים אז הבדיקה נחשבת טהורה והיא הפסק הטהרה