content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסקת טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני בת 53 כמעט ולא מקבלת, מתי מפסיקים ללכת למקווה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בגיל זה אשה על פי רב נמצאת בתהליך של קדם או  כבר בגיל המעבר. הווסתות הופכות להיות לא סדירות. לעיתים נעשות תדירות יותר -בטווח של שבועות ספורים, לעיתים מתרחקות בטווח של חודשים אחדים. מבחינה הלכתית מתייחסים לכל ווסת לכשלעצמו . שומרים על ימי הפרישה לפי ווסת שאינה קבועה ואם חלף המועד והווסת לא הגיעה ממשיכים בחודשיים הבאים לשמור רק את היום ה30, 60, 90. לאחר מכן האשה נחשבת 'מסולקת דמים' ואינה חוששת עד לפעם הבאה שתראה.
מומלץ להקפיד ללכת עם תחתון צבעוני, אפשרי מגן תחתון ולא להסתכל על נייר טואלט לאחר הקינוח. במידה ויראו כתמים קטנים בלבד דינם יהיה ככתם וקרוב לוודאי שלא יאסרו.