content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דימום (טהרת המשפחה)

שאלה

היי שלום הרבנית אני אחרי הפלה עבר שבועיים כאשר הכל היה נקי טבלתי ושוב אחרי יומיים מהטבילה הופיע דימום האם זה טמא כמה זמן צריך לחכות והאם צריך לטבול שוב

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

כשאנחנו בוחנים  " דימום " בזמן טהרה, כלומר בזמן שאינו אמור להופיע יש להתייחס לשני מישורים: המישור ההלכתי והמישור הרפואי.
בבחינת המישור ההלכתי יש לבחון כל דימום על פי הפרמטרים ההלכתיים והאם נוכל ל התייחס אליו בבחינת 'כתם':
האם האשה הרגישה בהגעת הדימום ומה בדיוק הרגישה?
מה גודל המראה שראתה?
מה צבעו של המראה?
על מה ראתה? תחתון? תחתונית? נייר טישו? גוף? וכו
מה צבע הרקע שעליו ראתה?
לאחר שנבחן שאלות אלו נוכל לבחון האם המראה שראתה נחשב ככזה שלא אוסר את האשה או שאוסר אותה?!
אם המראה שראתה יאסור אותה נבחן את החלק הרפואי בהקשר ההלכתי ( חשוב לבחון היבט זה גם כשלעצמו כדי לאבחן מצבים לא תקינים) . במידת הצורך נמליץ על בדיקת אחות בודקת טהרה. פעמים רבות מקור הדימום אינו מתוך הרחם ולכן לא יאסור את האשה.
שאלתך כאמור כללית וחסרים פרטים משמעותיים כדי לבחון אותה הלכתית.