content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בתולין (טהרת המשפחה)

שאלה

חודשיים ראשונים לנישואים ללא דם ובביאה אחרונה דם עם כאב . לפי הרגשתנו הוא דם בתולים השאלה האם גזירת בתולים קימת גם באופן כזה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

משאלתכם אני מבינה שקיימתם יחסים מלאים כחודשיים ורק כעת הופיע דימום וכאב? אם זה כך ובעבר נאסרתם מחמת תשמיש של ביאה מלאה, ממליצה לבחון האם המראה הדמי שראיתם אוסר ובמידת הצורך, להבדק אצל אחות בודקת טהרה שתבחן את סיבת הדימום.
אם זו פעם ראשונה שהיתה ביאה( גם אם חלקית) מלווה בדימום – אתם נאסרים מדין 'דם בתולין'