content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקת הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אם עשיתי בדיקה לאחר סיום הוסת לפני השקיעה ויצא עם כתם אני יכולה לעשות באותו יום בערב בדיקת הפסק טהרה ושבוע לאחר מכן לטבול לפני השקיעה? שאלה שנייה אם אני עושה את ההפסק טהרה ביום שישי לפני השקיעה מתי אני יכולה לטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אשה שעושה הפסק טהרה ואינו יוצא נקי, יכולה לחזור על הבדיקות כרצונה אך רק עד השקיעה. בדיקות שיעשו לאחר מכן יחשבו על היום הבא.
כדאי להתייעץ עם יועצת או רב על העד כיון שפעמים רבות נשים מחמירות בצבעים שלא לצורך.
הטבילה היא תמיד לאחר צאת הכוכבים, באותו יום בו מתבצעת הבדיקה, כעבור שבוע.
אשה שעושה הפסק ביום ששי לפני השקיעה טובלת בליל שבת כעבור שבוע