חזרה לכל המונחים

תורה שבעל פה - מילון מונחים

תורה שניתנה למשה בהר סיני והועברה בעל פה ליהושוע, לזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה וכך הלאה מדור לדור.