חזרה לכל המונחים

שפופרת הנוד - מילון מונחים

מידת נקב הלכתית, לפיה נקבע קוטר נקב ההשקה שבין ה'אוצר' למקוה.
מידה זו נקבעה לפי גודל קנה חלול שנמצא בפי כלי עור שיועד לשמירת משקים.
(= שלוקר של ימינו ), היינו כשיעור נקב עגול שקוטרו כרוחב שתי אצבעות הסמוכות לאגודל.
גודלו כ- 6 – 5 ס"מ.