חזרה לכל המונחים

שעות זמניות לפי הגר"א - מילון מונחים

מזריחת החמה ועד לשקיעה , הן שעות בהן השמש נראית. ואותן מחלקים ל- 12 חלקים .