חזרה לכל המונחים

שעה זמנית - מילון מונחים

שעות היום, אותן הגדירו חכמים כאשר חילקו את שעות היום ל- 12 חלקים. אורך השעה משתנה לפי העונה ולפי אורך שעות היום.