חזרה לכל המונחים

שעה זמנית לפי ה'מגן אברהם' - מילון מונחים

מ'עמוד השחר' ועד חשיכה מוחלטת, הן שעות האור. ואותן מחלקים ל- 12 חלקים .