חזרה לכל המונחים

צמל - מילון מונחים

לשון המשנה לילדה שמלאו לה שתים עשרה שנה וששה חודשים והראתה סימני בגרות, כדוגמת התאנה שהבשילה ( נידה, ה, ז).