חזרה לכל המונחים

פתיחת המקור - מילון מונחים

שתי כוונות יש להגדרה "פתיחת המקור":
האחת- באופן הפשוט של ההגדרה- פתיחה פיזיולוגית (טבעית) של צואר הרחם כדי לאפשר את זיבת הדם מהרחם.
השניה- ובה משתמשים בהגדרה ספציפית זו היא, לציין פתיחה לא פיזיולוגית ( טבעית) של צואר הרחם.
פתיחה זו גורמת לאשה להיות נידה גם אם לא היה דימום. לדוגמא: בבדיקות או טיפולים רפואיים שונים, המבוצעים בהרדמה, בהן הרופא מרחיב את הצואר הרחם.