חזרה לכל המונחים

פרישה - מילון מונחים

סייג הרחקה בין בני זוג בזמן שחוששת לראית וסת.
בזמן פרישה בני הזוג מותרים בקרבה גופנית ואסורים ביחסי אישות.